A munkaszerződés megkötése a felek alkujának írásba foglalása. Értelemszerűen tartalmazza a felek adatait és mindazon lényeges elemeket, amelyben a felek megállapodtak. Ezen túlmenően a Munkáltatót az alábbi  tájékoztatási kötelezettség terheli:

46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

  1. a napi munkaidőről,
  2. az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
  3. a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
  4. a munkakörbe tartozó feladatokról,
  5. a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
  6. a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
  7. arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
  8. a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja. A munkába lépés napját a felek a munkaszerződésben határozzák meg. Erre vonatkozó megállapodás hiányában, a munkaszerződés megkötését követő munkanapon kell a munkavállalót munkába állítani.