• mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,
  • az adomány összegét,
  • a támogatott célt.

Az igazolást a támogatás-nyújtás időpontjában, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.
Az igazolást két példányban kell kiállítani: az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.

A gyakorlatban két módon célszerű kiadni az igazolást. Az egyik mód, amikor az adomány beérkezte után azonnal kiadjuk, a másik mód, amikor évente egyszer – tárgyévet követő január 31-ig, az összes adományozónak egyszerre küldjük ki az igazolást.

Az adományokról az igazolást minden esetben adja ki a szervezet, amennyiben az adományozó rendelkezésére bocsátotta a szükséges adatokat, tehát ne kérdezzük meg, hogy kéri-e az adományozó az igazolást és ne döntsük el helyette, hogy ki tudja-e használni a vele járó kedvezményeket.

frissítve: 2022.10.18.

 

További információ

Milyen kedvezmények illetik a közhasznú szervezetet támogatókat?