Függetlenül az adományozó gazdasági szervezetek adózásától, adóbevallásuk elkészítésekor osztályozniuk kell az év során más gazdálkodóknak ellenszolgáltatás nélkül adott juttatásaikat.

Ha az adományt Magyarországon bejegyzett civil szervezetnek juttatta, első körben azt kell megvizsgálnia, hogy a juttatásban részesülőnek van-e közhasznú jogállása.

Ha a juttatásban részesülő civil szervezet nem rendelkezik közhasznú jogállással, akkor számolhatja el az adományozó az adó (társasági adó, kisvállalati adó) kiszámítása során a bevételeivel szembeni költségként a juttatás értékét, ha rendelkezik a civil szervezet azon nyilatkozatával, miszerint az adott évben

 • vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy
 • vállalkozási tevékenységet is végzett,
  • de a juttatást nem a vállalkozási tevékenységéhez (cél szerinti tevékenységéhez) kapta, vagy
  • a juttatást a vállalkozási tevékenységéhez kapta,
   • de a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, vagy
   • adófizetési kötelezettsége keletkezett, de azt megfizette, és adóalapja a juttatás nélkül sem lenne negatív.

Az utolsó esetben nem elég az előzetes nyilatkozat, az abban szereplő tényeket a civil szervezetnek beszámolójával és társasági adó bevallásával, annak elkészülte után is igazolnia kell.

Amennyiben a juttatásban részesülő közhasznú szervezet, úgy a jövedelemadózásban (társasági adó, kisvállalati adó) elismert költségnek, ráfordításnak számít a juttatás értéke, így az adományozónak nem kell megemelnie ezzel az adóalapját, amennyiben rendelkezik a juttatásban részesülő társasági adóban meghatározott igazolásával. Csak közhasznú szervezetnek adott adomány után lehet további kedvezményekre gondolni, és szintén ez az igazolás szükséges ahhoz is, ha az adományozó adóalap kedvezményt szeretne igénybe venni a társasági adóban az adományozáshoz kapcsolódóan.

Fontos, hogy a közhasznú szervezetnek nyújtott adomány csak akkor lesz elismert költség, és akkor élhet adóalap kedvezménnyel az adományozó, ha azt kifejezetten a közhasznú szervezet közhasznú céljára adja azzal, hogy az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, vagy a hozzá kapcsolódó személyeknek. Ezért a támogatott cél megnevezése különösen fontos eleme az igazolásnak.