Általában elmondható, hogy magánszemélyek számára juttatott minden kifizetés, juttatás személyi jövedelemadó köteles, a civil szervezeteket viszont ezen a téren, bizonyos esetekben kedvezmények illetik meg.

A Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint jövedelemnek nem minősül, ezért adó sem terheli:

  • 7.§ (1) d) a magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, amennyiben azt a civil szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján, a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében nyújtja. (leegyszerűsítve a tagok számára az egyesület céljával összefüggésben lévő szolgáltatás értéke)
  • 7.§ (1) y) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján az önkéntesnek nyújtott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatást.

A Személyi jövedelemadó törvény szerint adómentes:

-1. számú melléklet 1.3.
az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély

- 1. számú melléklet 3.1.
a közhasznú alapítványból, közalapítványból annak alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban a magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak, a szociálisan rászoruló részére szociális segély címén folyósítanak, a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak

- 1. számú melléklet 3.2.5.
vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól vagy egyéb egyesülettől – annak alapszabályában rögzített céljával összhangban – kap az 1989. október 23. napját megelőzően politikai okból üldözött személy

- 1. számú melléklet 3.3.
a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (pl. a sérült gyermekek részére nyújtott gyógytorna vagy rászorultaknak juttatott élelmiszercsomag vagy gyógyszer juttatása), pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás, továbbá a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar kultúra, tudomány, művészet és sport érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és kimagasló eredményt elérő magánszemélynek nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan átadott szakmai díj;

- Az SZJA Tv. civil szervezeteknek adómentességet biztosít a reprezentáció (üzleti vacsora, vendéglátás, kávé stb) és az ajándékok (adományok) tekintetében az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

  • az ajándék értéke esetenként a minimálbér 25%-ánál nem lehet több
  • a közhasznú vagy cél szerinti tevékenysége érdekében merült fel
  • éves ráfordításai 10%-ánál nem lehet több összesen
  • éves bevételének 10%-ánál nem lehet több összesen