Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Általában elmondható, hogy magánszemélyek számára juttatott minden kifizetés, juttatás személyi jövedelemadó köteles, a civil szervezeteket viszont ezen a téren, bizonyos esetekben kedvezmények illetik meg.

A Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint jövedelemnek nem minősül, ezért adó sem terheli:

  • 7.§ (1) d) a magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, amennyiben azt a civil szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján, a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében nyújtja. (leegyszerűsítve a tagok számára az egyesület céljával összefüggésben lévő szolgáltatás értéke)
  • 7.§ (1) y) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján az önkéntesnek nyújtott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatást.

A Személyi jövedelemadó törvény szerint adómentes:

-1. számú melléklet 1.3.
az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély

- 1. számú melléklet 3.1.
a közhasznú alapítványból, közalapítványból annak alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban a magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak, a szociálisan rászoruló részére szociális segély címén folyósítanak, a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak

- 1. számú melléklet 3.2.5.
vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól vagy egyéb egyesülettől – annak alapszabályában rögzített céljával összhangban – kap az 1989. október 23. napját megelőzően politikai okból üldözött személy

- 1. számú melléklet 3.3.
a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (pl. a sérült gyermekek részére nyújtott gyógytorna vagy rászorultaknak juttatott élelmiszercsomag vagy gyógyszer juttatása), pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás, továbbá a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar kultúra, tudomány, művészet és sport érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és kimagasló eredményt elérő magánszemélynek nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan átadott szakmai díj;

- Az SZJA Tv. civil szervezeteknek adómentességet biztosít a reprezentáció (üzleti vacsora, vendéglátás, kávé stb) és az ajándékok (adományok) tekintetében az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

  • az ajándék értéke esetenként a minimálbér 25%-ánál nem lehet több
  • a közhasznú vagy cél szerinti tevékenysége érdekében merült fel
  • éves ráfordításai 10%-ánál nem lehet több összesen
  • éves bevételének 10%-ánál nem lehet több összesen