2021. év elejétől az önkormányzati adóhatóságok helyett a NAV vette át a belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat. Az éves gépjárműadót 2024. január 1-jétől kezdve a tárgyév április 15-éig egy részletben kell megfizetni.

A magyar rendszámtáblával ellátott gépjárművek, pótkocsik után gépjárműadót, míg a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után - a gépjárműadó fizetési kötelezettségtől függetlenül - cégautóadót kell fizetni.

Gépjárműadó: Gépjárműadó-mentes az egyesület, alapítvány, köztestület a költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, köztestület a tulajdonában álló gépjármű után. A gépjármű csak abban az évben adómentes, ha a megelőző évben az egyesületnek, alapítványnak, köztestületnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége. Ezért a mentességet jelezni kell a GJADO-adatlapon.


Cégautóadó: Cégautóadó vonatkozik arra a személygépkocsira, amely nem magánszemély tulajdonában áll, belföldi hatósági nyilvántartásba vett, magyar rendszámú személygépkocsi. A negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható az ugyanarra a személygépkocsira megállapított gépjárműadó a negyedév azon hónapjaira, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, gépjárműadó-kötelezettség egyaránt fennáll. Ennek feltétele, hogy az adóalany a gépjárműadó-fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.

Az alapítványok, egyesületek nem kaptak adómentességet a cégautóadóra vonatkozóan, de a törvény tartalmaz néhány kivételt.
Mentes a cégautóadó fizetés alól a szervezet, ha:

  • autója megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékkel van felszerelve
  • az autót egyház, egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladatai ellátásához üzemeltet,
  • az autót, betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló jogszabályban meghatározott célszervezet kizárólag súlyosan fogyatékos magánszemélyek rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, gazdálkodásából - az összes körülmény figyelembevételével - egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél érdekében történik.

1991. évi LXXXII.tv. IV. fejezet