Mikor és hogyan választhat alanyi Áfa mentességet a szervezet?

Mindennapi működtetés


Ha a civil szervezet áfa köteles tevékenységet végez, akkor az általános szabályok szerint - éves 8 millió forint áfa köteles - bevételi határig alanyi mentességet választhat.

Például az egyesület nem akkreditált képzést végez ellenérték fejében és még kiadványt is árul. Ez áfaköteles tevékenység, tehát áfát kell felszámítani. Ha ebből vagy más áfa köteles tevékenységéből a várható éves bevétele kevesebb lesz mint 8 millió forint, akkor választhatja az alanyi mentességet, ami azt jelenti, hogy áfa fizetési kötelezettsége és ezzel kapcsolatos adminisztratív kötelezettsége sem keletkezik. Ha meghaladja az értékhatárt, akkor kötelező az áfa körbe bejelentkeznie és az általános szabályok szerint áfát fizetni és a többi áfával kapcsolatos kötelezettségének eleget tenni.

Kapcsolódó törvényhelyek: 2007. évi CXXVII. Törvény 85.§, 86.§,98.§, 100.§ és a törvény XIII. fejezete.

Figyelem: alanyi mentességet alakulás esetén már az adószám igénylésével egyidőben lehet választani. Amennyiben a szervezet az adott évben alakul, akkor a 6 millió forint bevétel helyett az adószám érvényességétől az év utolsó napjáig kell kiszámolni időarányosan, hogy arra az adóévre vonatkozóan mekkora bevételig nem kell a szervezetnek áfát felszámítania.
Működés közben csak akkor választható, ha a szervezet még nem rendelkezett adószámmal és most igényli azt. Például az egyesület évek óta működik, és most szeretne kiadványt megjelentetni és azt értékesíteni, s eddig csak tagdíjból és pályázatból volt bevétele. Ekkor az értékesítés megkezdésétől számított 15 napon belül, az adószám igénylésével egyidőben választható az alanyi mentesség, vagy az általános szabályok szerinti áfa alanyiság.

Azok a nem alanyi adómentes szervezetek, melyek már rendelkeznek adószámmal, december 20-ig változás bejelentő nyomtatványon a következő évre vonatkozóan bejelenthetik a NAV-nál az alanyi áfa mentesség választását, ha az általános forgalmi adó köteles értékesítésük sem a tárgyévet megelőzően, sem a tárgyévben nem fogja meghaladni a 8 millió Ft-ot.

frissítve: 2018.06.08.

 

Kapcsolódó információ a Civil szervezetek adózása, kedvezmények útmutatóban, és hozzá kapcsolódó GYIK-okban található.Címkék: adózás