Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Ha a civil szervezet áfa köteles tevékenységet végez, akkor az általános szabályok szerint – éves12millió forint áfa köteles - bevételi határig alanyi mentességet választhat. Figyelem!! Önmagában a civil szervezeti forma nem egyenlő az áfa mentességgel!!! Azért, mert egy szolgáltatást, tevékenységet alapítvány vagy egyesület végez, nem jogosítja mentességre! Erre nagyon figyeljen oda a szervezet, mert pl. egy-egy kiadvány értékesítése is már áfa köteles függetlenül az értékhatártól. Az alanyi mentességet külön be kell jelenteni. Célszerű már a bejegyzéskor kérni, működő szervezet esetén ellenőrizni, hogy kérték-e, ill. ha a feltételeknek megfelelnek, akkor viszont javasolt megkérni. Az alanyi mentességet meg lehet kérni:

  • alapításkor a bejegyző kérelem beadásakor, amikor az ÁFA státuszra vonatkozóan kell nyilatkozni
  • működés közben az első ÁFA köteles értékesítés, szolgáltatás nyújtás megkezdése előtt (év közben az éves értékhatár arányos része jár)
  • működés közben év végén a következő évre vonatkozóan
  • a bejelentést nem kell ismételgetni, amíg a feltételek fennállnak az ÁFA alanyi mentes állapot fennáll
  • figyelem az éves bevételi határ évre vonatkozik, tehát minden évben meg kell nézni, hogy még nem érték el

Például az egyesület nem akkreditált képzést végez ellenérték fejében és még kiadványt is árul. Ez áfaköteles tevékenység, tehát áfát kell felszámítani. Ha ebből vagy más áfa köteles tevékenységéből a várható éves bevétele kevesebb lesz mint 12millió forint, akkor választhatja az alanyi mentességet, ami azt jelenti, hogy áfa fizetési kötelezettsége és ezzel kapcsolatos adminisztratív kötelezettsége sem keletkezik. Ha meghaladja az értékhatárt, akkor kötelező az áfa körbe bejelentkeznie és az általános szabályok szerint áfát fizetni és a többi áfával kapcsolatos kötelezettségének eleget tenni.

Kapcsolódó törvényhelyek: 2007. évi CXXVII. Törvény 85.§, 86.§,98.§, 100.§ és a törvény XIII. fejezete.

Figyelem: alanyi mentességet alakulás esetén már az adószám igénylésével egyidőben lehet választani. Amennyiben a szervezet az adott évben alakul, akkor a 12 millió forint bevétel helyett az adószám érvényességétől az év utolsó napjáig kell kiszámolni időarányosan, hogy arra az adóévre vonatkozóan mekkora bevételig nem kell a szervezetnek áfát felszámítania.

Azok a nem alanyi adómentes szervezetek, melyek már rendelkeznek adószámmal, december 20-ig változás bejelentő nyomtatványon a következő évre vonatkozóan bejelenthetik a NAV-nál az alanyi áfa mentesség választását, ha az általános forgalmi adó köteles értékesítésük sem a tárgyévet megelőzően, sem a tárgyévben nem fogja meghaladni a 12 millió Ft-ot. illetve lásd fentebb.