Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A civil szervezeteket az adózás terén az alábbi kedvezmények illetik meg (függetlenül attól, hogy közhasznú-e a szervezet vagy sem).

  • A szervezet már alapításkor mentesül az eljárási illeték megfizetése alól.
  • Bizonyos tevékenységek mentesek az ÁFA fizetési kötelezettség alól.
  • Az adóhatóság egyedi kérelemre meghatározott feltételek esetén az egyébként le nem vonható ÁFA összegét a szervezet számára visszatérítheti.
  • Ezen kívül ha a civil szervezet ÁFA-köteles tevékenységet végez, akkor az általános szabályok szerinti – évi 8 millió forint – bevételi határig alanyi mentességet választhat.
  • A vámhatóság saját hatáskörben, egyedi kérelemre mentességet engedélyezhet, ha az ellenérték nélküli termékimport az állampolgárok széles körét érintő közösségi feladatok ellátását szolgálja, és az importáló e tekintetben nem rendelkezik ÁFA levonási joggal.
  • A társasági adó rendszerében két fajta kedvezmény szerepel.
  • Gépjármű adó, cégautó adó: A magyar rendszámtáblával ellátott gépjárművek, pótkocsik után gépjárműadót, míg a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után – a gépjárműadó fizetési kötelezettségtől függetlenül – cégautóadót kell fizetni.

Gépjárműadó: Mentes az adó alól az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Cégautóadó: Az alapítványok, egyesületek nem kaptak adómentességet a cégautóadóra vonatkozóan, de a törvény tartalmaz néhány kivételt.

Vonatkozó jogszabályok:
- 1990. évi XCIII. Tv. 1.§.; 5.§.; 17.§.; 57.§.
- 2007. évi CXXVII. Tv. 85.§. és 98.-100.§.