Pályázati kiírás a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

Támogató program szervezeteknek önkéntesek fogadásához

Az Európai Szolidaritási Testület finanszírozásával szervezetek külföldi vagy hazai önkénteseket fogadhatnak. A Tempus Közalapítvány támogató programja lehetővé teszi, hogy a pályázásban kevésbé járatos szervezetek is felkészülhessenek a pályázásra és az önkéntesek fogadására.