Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A köt. alapján az önkéntesekről és a nekik adott juttatásokról a szervezetnek nyilvántartást kell vezetni, melyet 5 évig kell megőrizni, a minisztérium felé nincs az egyes önkéntesekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettség.  A nyilvántartás lényegében egy tartalmas önkéntes szerződéssel, valamint a juttatásokat egyedileg tartalmazó adatgyűjtéssel megoldható .

A Köt. alapján az alábbi önkéntesekre vonatkozó adatok nyilvántartása szükséges:

  1. az önkéntes természetes személyazonosító adatait, valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát,
  2. az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét,
  3. korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
  4. a 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakat,
  5. a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját,
  6. határozott időre kötött önkéntes szerződés esetén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya megszűnik,
  7. tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított idővel kapcsolatos adatokat, valamint
  8. az önkéntesnek a 2. § (3) bekezdése szerint nyújtott juttatásokat.

Az önkéntesek személyes adatainak nyilvántartása, kezelése a GDPR-nak megfelelően történjen.

Támogasd a nonprofit.hu-t!

Ha fontos neked, hogy minél több friss, releváns és nélkülözhetetlen tartalom eljusson a civil szervezetekhez, járulj hozzá a nonprofit.hu működéséhez.