Az elfogadott számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kell az OBH – nak (Országos Bírósági Hivatal) megküldve nyilvánosságra hozni, valamint a saját honlapon is közzé kell tenni, illetve a létesítő okirat szerint nyilvánosságra hozni. A közzététel történhet elektronikusan, az Ügyfélkapun keresztül, valamint postai úton. (Az elektronikus eljárásra kötelezett civil szervezetek az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet kizárólag elektronikusan küldhetik be!) Figyelem, a legfőbb szerv (kuratórium, közgyűlés, küldöttközgyűlés) által elfogadott beszámolót kell közzétenni, tehát nem elég elkészíteni, azt el is kell fogadtatni. Amennyiben felügyelő bizottság működik a szervezetnél, a felügyelő bizottság a beszámoló elfogadása előtt véleményezi a beszámolót. Amennyiben a szervezetnek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége van, annak beszámolóját is külön közzé kell tenni! 

Az elfogadott beszámolónak és közhasznúsági mellékletnek május 31-ig be kell érkeznie az OBH-ba!

Hogyan kell közzétenni a beszámolót?

kötelezettség tárgya egyszeres könyvvitelt vezető:

  •     egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nyomtatvány: PK-941

kötelezettség tárgya kettős könyvvitelt vezető:

  •     egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete + kiegészítő melléklete

Nyomtatvány: PK-942

kötelezettség tárgya kettős könyvvitelt vezető, értékhatárt túllépő (Számviteli tv. szerinti éves beszámoló készítésre kötelezett):

  •     éves beszámolója és közhasznúsági melléklete + kiegészítő melléklete + cash-flow

Nyomtatvány: PK-943