A civil szervezetek részére a letétbe helyezés és közzététel úgy valósul meg, hogy az egységes beszámoló nyomtatványt a kötelező csatolmányokkal együtt az OBH részére kell megküldeni.

A közzététel céljából beküldendő formanyomtatványok a bírósági honlapról tölthetőek le.

A vonatkozó jogszabály (a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. § (4) és 39. § (1) bekezdése a papír alapú vagy elektronikus benyújtást írja elő. Az elektronikus úton küldött beszámoló közzétételére, melyről az OBH gondoskodik, az országos névjegyzékben napi feltöltéssel kerül sor. A papír alapon küldött (az alábbi címre: OBH, 1363 Budapest, Pf. 24.) beszámoló legfeljebb 20 nap múlva jelenik meg.

Csak elektronikusan terjesztheti elő a beszámoló benyújtását:

  • a közhasznú jogállással rendelkező civil szervezet, és
  • az a civil szervezet, melynek mérlegfőösszege eléri az 5 millió forintot.

Ha elektronikusan küldi be a szervezet a beszámolót, a beküldésről elektronikus igazolást kap. Akkor tekinthető a beszámoló határidőben beküldöttnek, ha informatikailag szabályszerű volt, a megfelelő mellékleteket csatolták és a tartalom, formátum informatikailag értelmezhető volt.

A beadáskor rögtön kap a szervezet egy elektronikus tértivevényt, amely tartalmazza, hogy a beadvány befogadták.  Az informatikai és tartalmi vizsgálatról néhány nap múlva az OBH egy levelet küld, amelyben igazolja, hogy a beszámoló közzétételre került és a szervezet ezen kötelezettségét teljesítette.

Amennyiben beszámolójukat postai úton küldik meg az Országos Bírósági Hivatal részére és igazolásra van szükségük a letétbe helyezéséről, kísérőlevelet kell mellékelni, amelyben kérik az igazolás kiállítását.

A letétbe helyezés mellett, amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik, a honlapon is el kell helyezni, és legalább három évig elérhetővé tenni a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

Civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos további tudnivalók a birosag.hu oldalon találhatóak. A bíróság ezen felületet rendszeresen frissíti, javasoljuk, hogy mindig a legfrissebb nyomtatvány verzióval dolgozzanak.

Kérdéseivel az OBH Országos Nyilvántartások Irodájához is fordulhat.