Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Hogyan kell közzétenni a beszámolót?


48609


Május 31-ig papír alapon vagy elektronikus úton beküldve kell letétbe helyezni a beszámolót az OBH-nál a megadott formában.

A civil szervezetek részére a letétbe helyezés és közzététel úgy valósul meg, hogy az egységes beszámoló nyomtatványt az OBH részére kell megküldeni.

A közzététel céljából beküldendő formanyomtatványok a www.civil.info.hu internetes portálról, vagy a bírósági honlapról tölthetőek le.

2015. január 1-től Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet papír alapon vagy elektronikus úton lehet benyújtani. A vonatkozó jogszabály (a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. § (1) bekezdése és 105. § (1) bekezdése) a papír alapú vagy elektronikus benyújtást írja elő. Az elektronikus úton küldött beszámoló közzétételére (az OBH gondoskodik a beszámoló közzétételéről az országos névjegyzékben, a szervezet további adataihoz kapcsolódóan) napi feltöltéssel kerül sor. A papír alapon küldött (az alábbi címre: OBH, 1363 Budapest, Pf. 24.) beszámoló legfeljebb 20 nap múlva jelenik meg.

Közhasznú szervezet a beadványait csak elektronikusan terjesztheti elő.

Ha elektronikusan küldi be a szervezet a beszámolót, a beküldésről elektronikus igazolást kap. Akkor tekinthető a beszámoló határidőben beküldöttnek, ha informatikailag szabályszerű volt, a megfelelő mellékleteket csatolták és a tartalom, formátum informatikailag értelmezhető volt.

A beadáskor rögtön kap a szervezet egy elektronikus tértivevényt, amely tartalmazza, hogy a beadvány befogadták.  Az informatikai és tartalmi vizsgálatról néhány nap múlva az OBH egy levelet küld, amelyben igazolja, hogy a beszámoló közzétételre került és a szervezet ezen kötelezettségét teljesítette.

Amennyiben beszámolójukat postai úton küldik meg az Országos Bírósági Hivatal részére és igazolásra van szükségük a letétbe helyezéséről, kísérőlevelet kell mellékelni, amelyben kérik az igazolás kiállítását. Bővebben >>>

A letétbe helyezés mellett, amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik, a honlapon is el kell helyezni, és legalább két évig elérhetővé tenni a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

Civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos további tudnivalók az OBH honlapján találhatóak. Az OBH ezen felületet rendszeresen frissíti, javasoljuk, hogy mindig a legfrissebb nyomtatvány verzióval dolgozzanak.

Kérdéseivel az OBH Országos Nyilvántartások Irodájához is fordulhat.

frissítve: 2018.06.08.

Kapcsolódó hírek, információk

Felhívás a civil szervezetek éves beszámolónak benyújtásához (birosag.hu, 2017.09.12.)
Hír
Csak azok a szervezetek kaphatnak jövőre szja 1 százalékos felajánlást, amelyek eljuttatják a NAV-hoz a ’KOZ közleményt május 31-ig.
Hír
A Facebook májusban szigorú átláthatósági szabályokat vezetett be a politikai hirdetésekre vonatkozólag, melyek azonban akár visszaélésekre is lehetőséget adhatnak.
Hír
A Civilizáció koalícióban együttműködő, alulírott civil szervezetek kiállunk a kutatás Alaptörvényben biztosított szabadsága mellett, és szolidaritásunkat fejezzük ki a Magyar ...
Hír
Noha a rendszer már több mint 5 éve működik jelenlegi formájában, a CIC-ek eredményességéről, hatékonyságáról kevés a visszajelzés.
Hír
Pótolhatatlannak nevezte a Rákóczi Szövetség rendszerváltozás során és azóta végzett tevékenységét Kövér László, az Országgyűlés elnöke a szervezet fennállásának 30. évforduló ...
Címkék