Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

közhasznúsági melléklet — mi az?

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet által végzett közhasznú tevékenységek bemutatását.

 

Minden civil szervezetnek - *nem csak a közhasznú jogállásúaknak! - az éves beszámoló mellé közhasznúsági mellékletet is kell készíteni 2013-tól kezdve. 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

  • a tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatását,
  • a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, a kapcsolódó közfeladatokat és az azokat meghatározó jogszabályhelyeket,
  • ezen tevékenységek fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők létszámát és a tevékenység főbb eredményeit,
  • a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását
  • valamint a közhasznúság feltételeinek való megfelelés megállapításához szükséges adatokat, mutatókat

A közhasznúsági melléklet mintáját a 350/2011 rendelet melléklete tartalmazza. A közhasznúsági mellékletet ezen mellékletnek megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni, mely letölthető a Civil Információs Portálról, vagy a birosag.hu-ról.

A közhasznú szervezeteknek a számviteli beszámolóhoz tartozó kiegészítő mellékletben további adatokat is fel kell tüntetniük.

A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet (kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is) a legfőbb szervnek a tárgyévet követő év május 31-ig el kell fogadni, letétbe helyezni és közzétenni, tehát nem addig kell elkészíteni! Az elfogadás módját a létesítő okiratban kell szabályozni, az elfogadás tényét és az elfogadás szavazatarányát jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

* A formanyomtatvány tartalmaz olyan megnevezéseket, mint a „közhasznú tevékenység bemutatása” vagy „a közhasznú tevékenység ráfordítása”, melyet egy jelenleg közhasznú tevékenységet nem végző szervezet nem tud értelmezni, így ezeknél a részeknél célszerű a „közhasznú tevékenységet nem végez” kitételt feltüntetni.