A szervezeti forma sajátosságából adódóan alapító vagyona csak az alapítványnak lehet. Alsó korlátot a jogszabály nem ír elő, azaz minimális tőkekövetelmény nincs. A bíróság az alapítvány bejegyzésekor egyedileg vizsgálja, hogy a rendelkezésre bocsátott alapító vagyon a közérdekű célok megvalósításához elegendő-e. A bírói gyakorlat azt követeli meg, hogy az alapító vagyon legalább a szervezet elindulásának költségeit fedezze. A gyakorlat szerint alapítványt 100.000.-Ft-nál kevesebb alapító vagyonnal nem jegyeznek be, ugyanakkor vélhetően az inflációs környezetre a bírói gyakorlat is reagálni fog, ezért javasolt ennél magasabb (legalább 150.000-250.000 Ft-os) alapítói vagyon rendelkezésre bocsátása. Az alapító vagyon nem csak pénz, hanem bármilyen forgalomképes dolog lehet. Az alapító vagyon a működésre – ha az alapító okirat másképp nem rendelkezik – felhasználható. Az alapító az alapító okiratban teljes szabadsággal rendelkezik az alapító vagyon sorsáról, viszont azt az alapítvány bejegyzése után nem vonhatja vissza. Egyesület nem rendelkezik alapító vagyonnal. Mi történik az alapító vagyonnal az alapítvány megszűnése esetén?

Vonatkozó jogszabályok:
- 2013. évi V. tv.