A régi Ptk. alkalmazta az „ügyintéző és képviseleti szerv” kifejezést, melynek az új Ptk-ban az ügyvezetés fogalma felel meg.

Egyesület esetében az ügyvezetés a döntéshozó szerv (általában közgyűlés, küldöttgyűlés, vagy egyszemélyi ügyvezető) két ülése közti időszakban az operatív feladatokat ellátó testület (például elnökség, intéző bizottság). A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.

Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. Az alapító az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort
nevezhet.