Igen, lehet. Közhasznú alapítványoknál szabály az, hogy a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Egy jogügyletben azonban (például az alapítványok között kötött szerződésben) ugyanaz a személy nem képviselheti a két ellenérdekű felet.