Ingó vagy ingatlan dolgok, vagyoni értékű jogok alapító vagyonként átadásakor ajándékozás valósul meg, azaz az alapító szintén egyoldalú jogügylettel az alapítványnak térítésmentesen átadja a nem pénzbeli javakat.

Ingatlan esetén ennek lebonyolításához ügyvédi közreműködés kötelező a földhivatali eljárás miatt. Az ingatlan átadását az illetékes földhivatal által kiadott tulajdoni lap igazolja, amelyet a bejegyzéskor az egyéb iratok mellé csatolni kell. Egyéb dolog esetén az átadás nyilatkozat formájában is megtehető. Az átadást a bíróság előtt hitelt érdemlően igazolni kell. Tehát az átadást a nem pénzbeli vagyon pontos megjelölésével egyedileg azonosíthatóvá kell tenni, az átadás tényét, helyét és idejét, célját rögzíteni, s ezt két tanú aláírásával hitelesíteni kell. Az ilyen alapító vagyon átadást igazoló iratot az alapítvány bejegyzésekor a többi irat mellé kell csatolni.

Fontos, hogy legalább a működés megkezdéséhez szükséges mértékben pénzbeli vagyonrendelés is szükséges, tehát az alapítvány céljára rendelt vagyonnak kell tartalmaznia megfelelő mennyiségű pénzbeli vagyonelemet is.