Pénzbeli alapító vagyon rendelkezésre bocsátásának célszerű menete: az aláírt alapító okirattal és az alapító vagyonnal az alapító elmegy a kiválasztott pénzintézethez és ott egy letéti számlát nyitnak az alapítvány részére. Erre befizeti az alapító az alapító vagyon összegét, melyről igazolást kap a pénzintézettől.

Ezt az igazolást kell a bírósághoz benyújtani, azaz ez igazolja, hogy az alapító vagyon rendelkezésre bocsátása megtörtént. A letéti számláról egyéb pénzügyi műveletet végezni nem lehet. Amikor a bíróság az alapítvány bejegyezte és erről már jogerős végzés van a kezünkben, akkor azzal vissza kell menni a pénzintézethez és ott az alapítvány részére meg lehet nyitni a bankszámlát. Erre a már végleges bankszámlára a pénzintézet átvezeti az alapító vagyont.

A jogszabály nem követeli meg a fenti műveletet, mert a pénzbeli vagyont készpénzben is rendelkezésre lehet bocsátani, de ennek hitelt érdemlő bizonyítása nehézkesebb és bizonytalanabb is. Ez utóbbi esetben célszerű egy bevételi pénztárbizonylaton rögzíteni a pénzösszeg átadását, amelyet az alapítvány képviselőjének kell átadni. Javasolt a pénztárbizonylat mellé egy átvételi elismervényt szerkeszteni, amelyen a képviselő elismeri, hogy az alapítótól az alapító vagyon összegét átvette, s ezt két tanú erősíti meg.

Amennyiben az alapító okirat szerkesztését ügyvéd végzi, akkor az alapító vagyont ügyvédi letétbe is lehet helyezni.

frissítve: 2022.10.18.