Az alapítványokat és egyesületeket a szervezet székhelye szerinti illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételi kérelmet az alapítónak egy példányban, űrlapon kell benyújtani. Az űrlapok a www.birosag.hu oldalon találhatóak.

Az alapítványok és egyesületek papír alapon és 2015. január 1-jétől  elektronikusan is benyújthatják a nyilvántartásba vételi kérelmet.

Néhány szervezet, úgymint

 1. a magánnyugdíjpénztár,
 2. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 3. a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
 4. a köztestület,
 5. a kölcsönös biztosító egyesület,
 6. a hegyközség,
 7. a párt,
 8. az országos sportági szakszövetség,
 9. a szövetség,
 10. a közalapítvány

a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, e rendelkezés irányadó e szervezetek nyilvántartásba vétele iránti kérelme benyújtására is.

A beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha

 1. a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy
 2. a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri.

(Amennyiben elektronikus utat választja a szervezet, akkor kizárólag a biztosított űrlapon keresztül lehet benyújtani a kérelmet, és vagy minősített elektronikus aláírással kell ellátnia és azt a rendszerbe bevinnie, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybe vételével kell benyújtani.

Ha elektronikusan nyújtotta be a szervezet a nyilvántartásba vételi kérelmet, akkor a papír alapú okiratokat meg kell őrizni.)

Az egyszerűsített eljárás 2015. január 1-jétől akkor választható, ha mintaokirat alapján készült a létesítő okirat. Ekkor a hiánytalan kérelem benyújtása esetén legfeljebb 15 napot kell várni a szervezet bejegyzésére illetve a szervezettel összefüggő változás bejegyzésére.

(Ha a szervezet a beadványt elektronikus úton nyújtja be, akkor a törvényszék az eljárás során elektronikus úton kommunikál a kérelmezővel, ha pedig papír alapon nyújtotta be, akkor a kommunikáció is papír alapon zajlik. A jogszabály lehetővé teszi az áttérést a papír alapú eljárásról elektronikus útra. Ha az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező eljárására az elektronikus utat választotta, utóbb, a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kérheti a bíróságtól a papír alapú eljárásra való áttérés engedélyezését. A kérelmezőnek a kérelemben valószínűsítenie kell, hogy körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.)