Az alapítványokat és egyesületeket a szervezet székhelye szerinti illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételi kérelmet az alapítónak egy példányban, űrlapon kell benyújtani. Az űrlapok a www.birosag.hu oldalon találhatóak.

Az alapítványok és egyesületek (kivéve a szövetség, és egyes szervezetek, amelyek csak elektronikusan) papír alapon és 2015. január 1-jétől  az ÁNYK szoftver segítségével elektronikusan is benyújthatják a nyilvántartásba vételi kérelmet.

Néhány szervezet, úgymint

 • a magánnyugdíjpénztár,
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 • a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
 • a köztestület,
 • a kölcsönös biztosító egyesület,
 • a hegyközség,
 • a párt,
 • az országos sportági szakszövetség,
 • a szövetség,
 • a közalapítvány

a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, e rendelkezés irányadó e szervezetek nyilvántartásba vétele iránti kérelme benyújtására is.

A beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha

 • a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy
 • a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri.

 

(Amennyiben elektronikus utat választja a szervezet, akkor kizárólag a biztosított űrlapon keresztül lehet benyújtani a kérelmet, és vagy minősített elektronikus aláírással kell ellátnia és azt a rendszerbe bevinnie, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybe vételével kell benyújtani.

Kizárólag elektronikusan lehet bejelentkezni, ha jogi képviselővel jár el a szervezet, ha az egyszerűsített nyilvántartásba vételt kéri, illetve a közhasznúvá minősítés iránti kérelem is csak elektronikus úton terjeszthető elő.

Ha elektronikusan nyújtotta be a szervezet a nyilvántartásba vételi kérelmet, akkor a papír alapú okiratokat meg kell őrizni.)

Az egyszerűsített eljárás 2015. január 1-jétől akkor választható, ha mintaokirat alapján készült a létesítő okirat. Ekkor a hiánytalan kérelem benyújtása esetén legfeljebb 15 napot kell várni a szervezet bejegyzésére illetve a szervezettel összefüggő változás bejegyzésére.

(Ha a szervezet a beadványt elektronikus úton nyújtja be, akkor a törvényszék az eljárás során elektronikus úton kommunikál a kérelmezővel, ha pedig papír alapon nyújtotta be, akkor a kommunikáció is papír alapon zajlik. A jogszabály lehetővé teszi az áttérést a papír alapú eljárásról elektronikus útra – és fordítva.)