Amennyiben az alapító okiratban változtatás szükséges azt csak az alapító teheti meg. Ha több alapító van, akkor az alapítók együttesen módosíthatják az alapító okiratot, vagy ha az alapító okirat létrehozza az úgynevezett 'alapítók gyűlését' , akkor ez a szerv az egyesületi közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint teheti meg a módosítást.

A kuratórium akkor módosíthatja az alapító okiratot, ha egyben az alapítói jogok gyakorlója is. Az alapító okiratban az alapítvány célját nem lehet módosítani, kivéve, ha az alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik. Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.

Fontos tudni, hogy az alapító okirat módosítása során a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is be kell nyújtani a bíróságra a módosítást alátámasztó dokumentumokkal együtt. A módosított alapító okiratot a módosítástól számított 60 napon belül be kell nyújtani az illetékes bírósághoz.

Az alapító okiratban a végezni kívánt tevékenységek TEÁOR számát NEM kell feltüntetni!