A 2011. évi CLXXV. Tv. 45. §-a írja elő kötelező szabályzatként a befektetési szabályzatot, ha a szervezet közhasznú és befektetési tevékenységet végez.

A szabályzatot a befektetési tevékenység megkezdése előtt kell elkészíteni, s azt a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehoztak - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogadja el. A döntéshozó szerv alapítvány esetén a kuratórium, mert ő jogosult dönteni az alapítványi vagyonról, egyesület esetén a közgyűlés.

A befektetési szabályzatban a civil szervezet például a következő kérdésekre adott válaszokat foglalja össze:

  • mit tekint befektetési tevékenységnek (és mit nem)?
  • mi a befektetési tevékenység célja?
  • milyen alapelveket vesznek figyelembe a befektetéseknél?
  • milyen nyilvántartást vezetnek a befektetésekről?
  • milyen az egyes befektetési formákra vonatkozó szabályokat és döntéshozatali eljárásokat határoznak meg?
  • milyen beszámolási kötelezettséget várnak el a befektetési tevékenységet a szervezet nevében személyében végzőtől?
  • ki és hogyan ellenőrzi a befektetési tevékenységet?

A cikket frissítette és átdolgozta Láng Noémi könyvvizsgáló, adószakértő 2022. november 21-én a NIOK Alapítvány megbízásából.