A könyvvezetés és beszámolókészítés általános szabályait a Számviteli törvény tartalmazza (2000. évi C. törvény). A törvény szabályai a civil szervezetekre is vonatkoznak. Az alapítványok és az egyesületek az “egyéb szervezet” fogalmába tartoznak e törvény értelmében. Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek nem a piaci élet általános szereplői, ezért sajátos könyvvezetési, beszámoló készítési és számviteli feladataikat a törvény rendelkezéseit szem előtt tartva, s a törvény felhatalmazása alapján más törvények és kormányrendeletek is szabályozzák. Ebből kiindulva a civil szervezetnek ismernie kell a Számviteli törvényt, az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvényt, a Civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI törvényt, valamint a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, amely a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól rendelkezik, valamint a 350/2011. (XII.30.) Korm.rendeletet, ami a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szól.

A cikket frissítette és átdolgozta Láng Noémi könyvvizsgáló, adószakértő 2022. november 21-én a NIOK Alapítvány megbízásából.