Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Milyen típusú kiadásai lehetnek a nonprofitoknak?


14676Fő szabály szerint az alapcél szerinti és a gazdasági-vállalkozási tevékenységek kiadásait és bevételeit elkülönítetten kell nyilvántartani.

A szervezetekre vonatkozó jogszabályok (2011. évi CLXXV. Tv. 19. §) – a kiadásokat a következő módon csoportosítják:

– alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek

  • gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek
  • működési költségek (adminisztráció, közvetett költségek, több tevékenységhez használt eszközök értékcsökkenése)
  • egyéb költség

Azokat a költségeket, amelyek az alapcél szerinti tevékenység, és a gazdasági-vállalkozási tevékenység (közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység) között közvetlenül megosztani nem lehet, azokat a bevételek arányában kell évente megosztani a két tevékenység között. Ilyen jellemző költség például, ha van: a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás és azok járulékai, székhely fenntartásának költségei, bankköltségek stb.

Ezen csoportosításon túl a kiadásokra vonatkozóan a Számviteli törvény általános előírásait kell alkalmazni.

A pályázati kiírások viszont a kiadások alábbi bontását kérik általában:

  • személyi jellegű kiadások, pl. bérek, megbízási díjak, azok járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, amelyen általában a számviteli törvény szerinti tételeket kell érteni; A számla ellenében kifizetett egyéni vállalkozói díjakat a dologi jellegű kiadások között kell kimutatni.
  • dologi jellegű kiadások vagy anyagjellegű szolgáltatások, pl. rezsi, telefon, kis értékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások értéke, azaz számla ellenében kifizetett díjak. Tehát ide értendő mindaz, ami a szervezetnél felmerül és nem bér vagy tárgyi eszköz;
  • felhalmozási jellegű kiadások, ez alatt a számviteli törvény alapján tárgyi eszközként elszámolandó, jellemzően nagyobb értékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési – jellemzően bruttó – érték fölötti) eszközök beszerzése értendő. Nem minden pályázat enged meg ilyen jellegű beszerzést.

frissítve: 2018.06.08.
Hír
Idén januártól támogatást vezet be a Nemzeti Együttműködési Alap a civil szervezeteknek. A pályázati rendszer keretében 200.000 forint állami támogatásra pályázhatnak.
Hír
Hír
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil s ...
Hír
Várhatóan 2019. január 16-án kerülnek kiírásra a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak 2019. évre vonatkozó pályázatai.
Hír
A tervezettnek mintegy háromszorosára emelné a demokratikus értékeket védő civil szervezetek támogatását a 2021-2027-es uniós költségvetési keretben az Európai Parlament (EP) ...
Címkék