Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Gazdálkodásnak, gazdálkodó tevékenységnek tekintjük mindazon tevékenységek összességét, amelyet az adott szervezet céljai elérése, a szervezet fenntartása, finanszírozása, pénzügyi likviditás biztosítása, érdekében végez és amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek. Nemcsak az ellenértékes, hanem az ingyenes ügyletek is ide tartoznak, tehát kijelenthetjük, hogy minden civil szervezet végez gazdálkodási tevékenységet. Ez a gazdálkodási tevékenység jelenti a bevétel (pénz vagy más vagyoni érték) megszerzését, és a megszerzett bevétel cél szerinti felhasználását, kiadások teljesítését, kötelezettségek vállalását és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, beszámolási rendszer működtetését, függetlenül attól, hogy ezek a civil szervezet alapcéljához vagy egyéb célok eléréséhez kapcsolódnak. A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel, alapítója, tagja a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel (kivéve, ha szándékosan okozott kárt harmadik személynek).

A vállalkozási (törvény megfogalmazása szerint gazdasági-vállalkozási) tevékenység a gazdálkodó tevékenységnek az a része, melyet a civil szervezet az alaptevékenységétől elkülönülten, kizárólag a jövedelem és vagyonszerzésre irányulóan, vagy azt eredményezően, üzletszerűen végez. A tevékenység alapvető célja tehát a tevékenységet végző számára a minél nagyobb jövedelem, vagyon és nyereség megszerzése.

A civil szervezetre vonatkozóan a Civil Tv., a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet és a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet rendelkezik legrészletesebben a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységének szabályozásáról. Ezen rendelkezések felsorolják a legjellemzőbb bevételtípusokat, a beszámoló közzétételének fő szabályait és rendelkeznek a beszámoló tartalmáról is.

A cikket frissítette és átdolgozta Láng Noémi könyvvizsgáló, adószakértő 2022. november 21-én a NIOK Alapítvány megbízásából.