Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A számviteli beszámoló mérlegében az eszközöket nyilvántartási értéken (könyv szerinti vagy mérlegérték) kell szerepeltetni a civil szervezet értékelési szabályzata szerint. A Számviteli Tv. keretjelleggel írja le az eszközök értékelésének szabályait, ezeket szem előtt tartva az értékelés módját, folyamatát minden szervezet maga szabályozhatja. Az eszközök nyilvántartási értéke nem más, mint a bekerülési (beszerzési, előállítási) érték, módosítva az értékelési szabályzatban leírt értékmódosításokkal. A módosítások attól függően, hogy befektetett eszközökről (1 éven túl használja a szervezet) vagy forgóeszközökről (általában 1 éven belül elhasználódnak), illetve, hogy ezeken belül milyen fajta eszközök, a következők lehetnek: terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés, árfolyam különbözet. Ezek hivatottak arra, hogy a múltbeli bekerülési értéket aktualizálják a mérleg fordulónapjára, kifejeződjön bennük a fizikai elhasználódás, avulás, a piaci értéktől való tartós és jelentős elmaradás vagy éppenséggel meghaladás, vagy a mérlegfordulónapi árfolyam. Fontos tehát, hogy a nyilvántartási érték egy számított érték, és nem feltétlenül egyezik meg az eszköz valós (piaci) értékével.

A cikket frissítette és átdolgozta Láng Noémi könyvvizsgáló, adószakértő 2022. november 21-én a NIOK Alapítvány megbízásából.

 

Kapcsolódó információ a Civil szervezetek gazdálkodása útmutatóban, és hozzá kapcsolódó GYIK-okban található.