Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Milyen típusú bevételei lehetnek a nonprofitoknak?


75092011. évi CLXXV. Tv.20. §

 • egyesület esetén tagdíj
 • alapítvány esetén az alapítótól nem vagyoni hozzájárulásként kapott adomány, amely lehet az alapcélhoz és a közhasznú célhoz kapcsolódó,
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel
 • költségvetési támogatás
  • a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
  • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
  • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
  • önkormányzattól kapott támogatás
  • elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás
 • az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel
 • adomány
 • befektetési bevétel
 • egyéb bevétel (pl.: alap és közhasznú célt szolgáló dolgog, jog, tevékenység ellenértéke)
 • más civil szervezettől kapott támogatás
 • külföldi támogatások

frissítve: 2018.06.08.
Hír
A 17KOZ és a 19MKOZ Közlemény elérhető az Adóhivatal honlapján
Hír
A pozitív élmények, adott esetben a nevetés, a jókedv elősegítik a gyógyulást, ebben ma már a legtöbb szakember egyetért. Az élményterápiás alkalmak ilyen pozitív hatást válta ...
Hír
Meglepetésre nem kettő, hanem négy hónappal tolják ki a korábban érvényben lévő határidőt a banki adategyeztetés elvégzésére, pedig a Bankszövetség is csak szeptember 30-ig ké ...
Hír
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által koordinált program idei első pályázati felhívásai már elérhetők az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő oldalán.
Hír
A második negyedévben a Pallas Athéné Alapítványok vagyona 429 millió forinttal gyarapodott, ezzel összvagyonuk 273,6 milliárd forintra nőtt.
Címkék