Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Milyen típusú bevételei lehetnek a nonprofitoknak?


60922011. évi CLXXV. Tv.20. §

 • egyesület esetén tagdíj
 • alapítvány esetén az alapítótól nem vagyoni hozzájárulásként kapott adomány, amely lehet az alapcélhoz és a közhasznú célhoz kapcsolódó,
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel
 • költségvetési támogatás
  • a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
  • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
  • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
  • önkormányzattól kapott támogatás
  • elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás
 • az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel
 • adomány
 • befektetési bevétel
 • egyéb bevétel (pl.: alap és közhasznú célt szolgáló dolgog, jog, tevékenység ellenértéke)
 • más civil szervezettől kapott támogatás
 • külföldi támogatások

frissítve: 2018.06.08.
Hír
Idén januártól támogatást vezet be a Nemzeti Együttműködési Alap a civil szervezeteknek. A pályázati rendszer keretében 200.000 forint állami támogatásra pályázhatnak.
Hír
Hír
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil s ...
Hír
Várhatóan 2019. január 16-án kerülnek kiírásra a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak 2019. évre vonatkozó pályázatai.
Címkék