Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.
  1. évi CLXXV. Tv.20. §
  • egyesület esetén tagdíj
  • alapítvány esetén az alapítótól nem vagyoni hozzájárulásként kapott adomány,
  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege (Szja 1%);
  • a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel
   • központi költségvetésből kapott támogatás, adomány;
   • elkülönített pénzalapokból kapott támogatás, adomány;
   • önkormányzattól kapott támogatás, adomány;
   • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, külföldi állam államháztartásából, nemzetközi szervezettől vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás, adomány;
   • más civil szervezettől kapott támogatás, adomány;
  • az alapcél (közhasznú) tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás, teljesített termékértékesítés, valamint az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett árbevétel
  • magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott adomány
  • befektetési tevékenység bevétele
  • egyéb bevétel (pl.: alap és közhasznú célt szolgáló dolog, jog átruházásának, átengedésének ellenértéke)
  gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel

A cikket frissítette Láng Noémi könyvvizsgáló, adószakértő 2022. november 21-én a NIOK Alapítvány megbízásából.

 

Kapcsolódó információ a Civil szervezetek gazdálkodása útmutatóban, és hozzá kapcsolódó GYIK-okban található.