2011. évi CLXXV. Tv.20. §

 • egyesület esetén tagdíj
 • alapítvány esetén az alapítótól nem vagyoni hozzájárulásként kapott adomány, amely lehet az alapcélhoz és a közhasznú célhoz kapcsolódó,
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel
 • költségvetési támogatás
  • a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
  • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
  • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
  • önkormányzattól kapott támogatás
  • elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás
 • az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel
 • adomány
 • befektetési bevétel
 • egyéb bevétel (pl.: alap és közhasznú célt szolgáló dolgog, jog, tevékenység ellenértéke)
 • más civil szervezettől kapott támogatás
 • külföldi támogatások

frissítve: 2020. október 09.

 

Kapcsolódó információ a Civil szervezetek gazdálkodása útmutatóban, és hozzá kapcsolódó GYIK-okban található.