Kötelező a könyvvizsgálat annál a szervezetnél, amelynél az éves (éves szintre átszámított) bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában a tárgyévi várható bevétel a 300 millió forintot meghaladja, vagy ha azt jogszabály előírja (pl. közalapítvány).

  • Önkéntesen bármikor lehet könyvvizsgálót választani és könyvvizsgálatot kérni, azaz kötelező a könyvvizsgálat, ha a létesítő okirat könyvvizsgálatot írt elő.
  • Kötelező a könyvvizsgálat pályázatot megvalósító szervezetnél, amennyiben a pályázati kiírásban előírták a projekt kötelező könyvvizsgálatát.

Vonatkozó jogszabályok:
- 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 16.§.