Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Mit kell tudni általában a pályázati elszámolásokról?


9179


A civil szervezetek több forrásból és több helyről részesülhetnek pályázati támogatásban. Az elszámolások módja annyiféle, ahány pályáztató létezik.

Általános tanács, hogy mindig úgy, olyan módon kell elszámolni, ahogy azt a pályáztató szeretné. Vitatni lehet, de nem érdemes, mert a többség a támogatási szerződésben kiköti, hogy mikor milyen pénzügyi és szakmai beszámolót kér, s mivel a szerződést aláírtuk, azzal a feltételeket is elfogadtuk. Ha a pályáztató külön elszámolási útmutatót szerkeszt, akkor annak tanulmányozása és az abban foglaltak betartása sikeres elszámoláshoz vezet. A pályázati elszámolás technikája nem feltétlenül egyezik meg a könyveléssel, attól teljesen eltérő is lehet.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a pályázati elszámolás nem a könyvelés része és nem a könyvelő feladata. Természetesen nem kizárt, ha meg tudunk állapodni a könyvelővel, hogy a pályázati elszámolásban vegyen részt.

Hogyan kapcsolódik a könyvelés és a pályázatok nyilvántartása?

A könyvelésen belül a nyilvántartásokat úgy kell kialakítani, hogy az a Számviteli törvénynek és a pályázati kiírásnak is megfeleljen. A különböző pályázatokhoz tartozó költségeket, ráfordításokat, bevételeket egymástól elkülönítetten kell könyvelni, mivel a szervezet könyveiben is ki kell tudni mutatni, pályázatonként, támogatásonként, hogy a bevételeket milyen kiadásokra fordította. Ezt az elkülönített könyvelést az ún. munkaszámos, vagy projektszámos könyveléssel lehet biztosítani. A munkaszámra történő könyvelésnél az sem okozhat problémát, ha a pályázat megvalósítási ideje nem egyezik meg a naptári évvel, hanem áthúzódik a következő évre. Ebben az esetben a Számviteli törvény aktív és passzív időbeli elhatárolásokra vonatkozó előírásait betartva kell a bevételeket és a költségeket könyvelni. Ezen kívül természetesen a projekt megvalósításban részt vevő munkatársak vezethetnek külön nyilvántartást – akár egy Excel táblázatban – a projekt előrehaladásról, a pénzügyileg rendezett, az elszámolásra benyújtott és a kifizetett költségekről.

Ez a következő módon oldható meg:

  • A könyvelési megbízás előtt tájékoztassuk a könyvelőt arról, hogy nekünk a tevékenységünk sajátossága miatt elkülönített könyvelést kell vezetnünk. Kérjük a segítségét abban, hogy közösen alakítsuk ki a számunkra legmegfelelőbb munkaszámos, projektszámos könyvelési rendszert.
  • Minden pályázati program kap egy belső kódot. (szám vagy betű vagy kettő együtt). A könyvelés előtt a beérkezett számlákat ezzel a kóddal kell ellátni, tehát ha tudjuk, hogy melyik számla melyik programhoz tartozik, akkor a program kódját kapja, ha nem tudjuk, akkor egy általános kódot kap. A kódolt számlákat adjuk át könyvelésre. A könyveléssel egyidejűleg történik a kódra történő rögzítés is. Ezzel kaphatunk egy olyan listát, amely a programszámra gyűjti az oda lekönyvelt tételeket. Ezzel az elkülönített könyveléssel eleget teszünk a számviteli és a pályáztatói követelményeknek is.
  • A kódra könyvelt számlákról folyamatosan listákat kell kérni a könyvelőtől, mert az elszámolás végén a listán ugyanazoknak a tételeknek kell szerepelniük összegszerűen is, amelyet a pályázati elszámolásba beadtunk.

A civil szervezetek gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekre választ a Gyakori kérdések rovatban A civil szervezetek gazdálkodása téma alatt talál.

frissítve: 2018.04.06.
Hír
A 17KOZ és a 19MKOZ Közlemény elérhető az Adóhivatal honlapján
Hír
Noha a rendszer már több mint 5 éve működik jelenlegi formájában, a CIC-ek eredményességéről, hatékonyságáról kevés a visszajelzés.
Hír
A pozitív élmények, adott esetben a nevetés, a jókedv elősegítik a gyógyulást, ebben ma már a legtöbb szakember egyetért. Az élményterápiás alkalmak ilyen pozitív hatást válta ...
Hír
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által koordinált program idei első pályázati felhívásai már elérhetők az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő oldalán.
Hír
A második negyedévben a Pallas Athéné Alapítványok vagyona 429 millió forinttal gyarapodott, ezzel összvagyonuk 273,6 milliárd forintra nőtt.
Címkék