Bíróság felé:

Ha a bíróságon nyilvántartott adatokban (a végzés adatai) változás következik be, a módosított létesítő okirattal és a változás bejegyzési kérelemmel kell kezdeményezni a bíróság felé, hogy a bíróság vezesse át a változást.

Egyéb adatbejelentés általánosan nem kötelező, de a szervezet saját érdeke, illetve egyéb szerződései felszólíthatják erre.

NAV felé:

A Törvényszék által nyilvántartott adatok változását nem kell külön bejelenteni a NAV felé is. Az egyablakos ügyintézés keretében a Törvényszék a nyilvántartásba vétellel párhuzamosan tájékoztatja az adóhatóságot pl. a tisztségviselők, a székhely stb. adatainak változásáról. De a bíróság nem minden adatot tart nyilván, amire az adóhivatalnak szüksége van a szervezet működése, tevékenysége, adózása szempontjából. 116 A bírósági nyilvántartásban nem szereplő, de az adókötelezettségek teljesítése miatt szükséges adatok változását 15 napon belül be kell jelenteni a NAV felé. Változásbejegyzési kérelmet kell benyújtani, ha a szervezet újra igényli a törölt adószámát, vagy vámazonosító számot igényel. Akkor is kérelmet kell benyújtania a szervezetnek, ha az alábbi adatok bejelentését, módosítását, törlését kéri: – a szervezet számlaszáma(i), – telephely adatok (A bíróság nem tartja nyilván a telephely adatokat. A szervezet azonban csak akkor tudja elszámolni a telephely költségeit, ha bejelenti a NAV-nál.) – az áfamentességre, kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok, – a fő tevékenyég változása, (Itt a szervezetek TEÁOR szerinti fő tevékenységéről van szó.) – a fő tevekénységhez kapcsolódó engedély, – egyéb tevékenység(ek), (Itt a TEÁOR szerinti tevékenységek felvételéről, elhagyásáról van szó). (A TEÁOR szerint kell megadni az alapcél szerinti / közhasznú/, illetve a vállalkozási tevékenységeket.) – az egyéb tevékenység(ek)hez kapcsolódó működési engedély, – közösségi adószám és egyéb nemzetközi és közösségi szintű adózását érintő adatok, – a székhelyhez kötődő működési engedély, (A bíróság tartja nyilván a székhely adatokat, a NAV-hoz – amennyiben ez szükséges – csak a székhelyhez kapcsolódó hatósági engedélyeket kell bejelenteni.) – az iratok, elektronikusan rendelkezésre álló bizonylatok és nyilvántartások őrzési helye, – az Áfa tv. szerinti elektronikus könyv, bizonylat, nyilvántartás, online hozzáférést biztosító, elektronikus megőrzésére vonatkozó nyilatkozat, – a megválasztott könyvvizsgáló adatai, – a kapcsolt vállalkozás(ok) adatai. A változásokat a ’T201CSZ (2023-ban a 23T201CSZ) jelű „Bejelentő és változásbejelentő lap a bíróság (Törvényszék) által nyilvántartott (civil) szervezeteknek” nyomtatványon kell bejelenteni a NAV felé. A nyomtatványt elektronikus úton a cégkapu használatával lehet benyújtani a NAV felé. Az ÁNYK űrlap elérhető a www.nav.gov.hu oldalon, a nyomtatványok menüpont alatt található kereső segítségével. De telepíthető az ÁNYK program „Szerviz” menüjéből is. A nyomtatvány kitölthető és beküldhető a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással is: https://onya.nav.gov.hu

Egyéb hatóságok felé: 

Egy-egy változás nyomán számos ügyintézési, adminisztrációs kötelezettség keletkezik. Ezek kapcsán a legfontosabb tudnivaló, hogy ameddig a szervezet vagy a jogutódja létezik, kötelessége és érdeke pontosan tájékoztatni a vele kapcsolatban álló intézményeket, szervezeteket és természetesen személyeket az adatainak, alapvető jellemzőinek változásáról. A szervezeti változások nem törlik el a szervezettel szemben, vagy épp a szervezet által másik irányban támasztott jogos igények teljesítésének kötelezettségét. A szervezet elérhetőségét, képviseletét érintő változásokat mindenképp jelezni kell azon szereplők felé, akikkel a szervezetnek bármilyen élő megállapodása, szerződése van. Így különösen fontos jelezni a változásokat: – a cégkapu szolgáltatás, – a pályáztatók (ha szükséges, akkor a telefonos és elektronikus elérhetőségeket is frissítve), – a támogatók, adományozók, a villany, gáz, víz és egyéb közműveket szolgáltatók, – a szervezet számára folyamatos vagy rendszeres szolgáltatást nyújtó vállalkozások, szervezetek (pl. könyvelő, bank stb.), – a még nem teljesült szerződések, megrendelések által érintettek, 118 – a határozatlan idejű önkéntesek, munkavállalók, – stb. irányába. A változásokat más-más eljárások által lehet érvényre juttatni. A legtöbb esetben vagy a jogszabályok által, vagy az adott szerződésben megállapított határidőig kell bejelenteni a változásokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb probléma a tisztújításokhoz kapcsolódóan jelentkezik. Az új tisztségviselőknek a bírósági és a banki ügyintézés mellett át kell venni minden folyamatban lévő ügyet.

Támogasd a nonprofit.hu-t!

Ha fontos neked, hogy minél több friss, releváns és nélkülözhetetlen tartalom eljusson a civil szervezetekhez, járulj hozzá a nonprofit.hu működéséhez.