Az adományozók szemszögéből talán a legegyszerűbb adományozási forma a telefonos adománygyűjtés. Ilyenkor egy adott szám tárcsázásával vagy SMS küldésével egy meghatározott, általában kis összegű adományt adhatunk, mely – telefon előfizetésünktől függően – azonnal levonódik a kártyás egyenlegünkről, vagy a havi számlánk befizetésekor jelenik meg.

Az ehhez kapcsolódó törvényi kereteket, így azt is, hogy ki indíthat vagy üzemeltethet adományvonalat, a 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szabályozza.

Itt található az is, hogy adománygyűjtő vonalak a 135* illetve a 136*, lelki segítő és támogató szolgáltatások pedig a 137* kezdetű számokon üzemeltethetőek.

Ezen belül még részletesebben meghatározott a konkrét számok használata:

  • 1357: a Nemzeti Összefogás vonala, amely egy kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén elinduló adományvonal
  • 1351, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9: kiemelt adománygyűjtő számok, melyeken közcélú adománygyűjtésre a Karitatív Tanács tagszervezetei (egyházi szervezetek és az Ökomenikus Segélyszervezet illetve a Magyar Vöröskereszt) jogosultak.

Civil szervezetek számára elérhető lehetőségek:

  • A 13600-13609 vonalon közvetítő szervezeten keresztül gyűjthetnek adományt a rendeletnek megfelelő, közhasznú jogállással rendelkező szervezetek. A közvetítő szervezet felé elvárás, hogy legalább az ország telefon előfizetőinek 60%-a számára elérhető legyen a vonal, ennek megfelelően kell a telekom-szolgáltatókkal megállapodnia. Ebben az esetben a vonal egyes mellékein (1-99) egy-egy szervezet érhető el, a szám, majd a mellék tárcsázásával vagy a mellék számát tartalmazó SMS üzenet küldésével tudnak adományozni a támogatók.
  • 13610-13699 számokon az eddig felsorolt lehetőségeken túl is indíthatnak saját adományvonalat közhasznú vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek. Ehhez szükséges, hogy megállapodást kössenek a szolgáltatókkal, mely garantálja, hogy legalább az előfizetői számok 5%-át le tudják fedni. Ez nem feltétlen könnyű cél egy önálló szervezet számára, ráadásul komoly technikai és adminisztrációs terhet is jelent a telefonos adományok rendszeres kezelése. Így egyelőre a legpraktikusabb a közvetítő szervezeten keresztül nem külön számra, hanem a 13600-13609 vonalak egyik mellékére pályázni.

Jelenleg a 13600-as vonalat az Adjukössze platformon keresztül a NIOK Alapítvány kezeli, ennek feltételeíről és a pályázás részleteiről további információ az adjukossze.hu-n, vagy itt található. 

A vonalon  támogatható szervezetek listája itt található, amely folyamatosan bővül.