A beadványokat elektronikus úton történő eljárás esetén kizárólag űrlapon lehet a bíróság részére ügyfélkapuncégkapun benyújtani.

A civil szervezetekkel kapcsolatos bírósági eljárásokban jelenleg a NAV honlapjáról letölthető ÁNYK program segítségével lehet a beadványokat benyújtani. Az ÁNYK letöltése után a www.birosag.hu oldalon található elektronikus formanyomtatványok közül kell a megfelelőt telepíteni. Várhatóan azonban hamarosan az ÁNYK-t ezekben az eljárásokban felváltja a www.magyarorszag.hu oldalon elérhető iForm űrlap. (jelenleg nem elérhetők az IFORM űrlapok)

Az elektronikus úton benyújtott beadványokhoz - jogszabályban meghatározott módon - csatolható melléklet.

A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok elektronikus okirati formába történő átalakítása. A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratok megőrzéséről az ügyvédekről szóló törvényben szabályozott módon gondoskodik.

Az elektronikus útra kötelezett - ha nem jogi képviselővel jár el - és az elektronikus eljárást választó kérelmező köteles gondoskodni a beadvány mellékleteit képező papír alapú okiratok elektronizálásáról és a papír alapú okiratok őrzéséről.

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (7. §)0

További információ: Tájékoztatás elektronikus eljárásról (birosag.hu)